Praktijkvorming - jaartraject

Wat

Na het volgen van de modules 1 t/m 5 kan je met een positief advies van de cursusleiding doorstromen naar de module 6: Praktijkvorming VITT.

Deze module is bedoeld voor iedereen die VITT-therapeut wil worden en of de tools wil leren gebruiken in een contact met een ander (denk aan trainers, coaches, therapeuten, leerkrachten, begeleiders, leidinggevenden). Ook in deze module blijft het eigen leer- en ontwikkelproces voorop staan, omdat we ervan uitgaan dat je een ander alleen daar kan brengen waar je zelf bent.

Hoe gaat het in zijn werk?

Het therapeut zijn, het werken met de tools die je krijgt (en hebt gekregen), komt in module 6 verder tot ontwikkeling. Je ontwikkelt je eigen identiteit als therapeut, je hebt inzicht in je patronen, je kwaliteiten en je beperkingen. Je pakt op wat binnen je bereik ligt en verwijst een cliënt door als je tegen jouw grenzen aanloopt. Als je je als therapeut wilt vestigen, heb je een idee hoe je je kunt en wilt profileren. Ook krijg je praktische informatie over mogelijkheden en middelen om een eigen praktijk te beginnen.

Qua werkwijze ben je in staat om zowel op chakra- als auraniveau te werken, als op het niveau van overtuigingen en stress. Je kunt een diagnose stellen, kunt contact maken met dat wat er mag gebeuren bij de cliënt en je kunt behulpzaam zijn bij het transformeren, loslaten én terughalen van energie.

Omdat je in het voorafgaande traject hard hebt gewerkt aan jezelf, kun je van binnenuit contact maken met datgene waar je over praat. Het is geen theorie die je overdraagt, je kunt in praktijk brengen wat je hebt geleerd, met precies jouw mix van mogelijkheden en beperkingen! 

Eigen leer en groeiproces

Net als in de voorgaande modules blijf je je eigen instrument (jezelf) zuiveren waardoor je steeds nauwkeuriger leert afstemmen. Je brengt in sessies en intervisiegroepen je eigen ervaringen in en je oefent met elkaar. 

Eigen werkboek

Voor deze module is het nodig dat de cursisten een eigen werkboek (bijvoorbeeld een losbladige klapper) aanschaffen en bijhouden. Je maakt je eigen aantekeningen over inzichten, ervaringen, oefeningen, behandelingswijzen, problematieken en muziekfragmenten. Het werkboek is vooral bedoeld als ondersteuning van je eigen leerproces, maar het kan later uiteraard een functie hebben in je eigen praktijk.

Intervisiegroepen

In deze module werken we met intervisiegroepen. Deze groepen komen tussentijds samen. Intervisiegroepen zijn oefengroepen waarbinnen het geleerde en de principes op praktische wijze worden doorgewerkt. De groep organiseert een bijeenkomst bij één van de groepsleden van minimaal één dagdeel per maand, tussen de weekenden in.

Structuur van de opleidingsdagen

Module 6 bestaat uit 1 week en 6 weekenden. Zowel de week als elk weekend starten op vrijdag 17.00 uur; de week eindigt op donderdag 17.00u en de weekenden eindigen op zondag 17.00 uur.

Tijdens de week en de weekenden hebben de dagen een structuur met een aantal vaste onderdelen, zoals mantra zingen, mediteren in de kapel, werkmeditatie, sessies en oefenmomenten.

In de kapel, tijdens chants en meditaties, kom je in dieper contact met je eigen bron. Vandaaruit kun je jezelf steeds verder openstellen en gevoelig maken voor de fijnere, spirituele energie.

Werkmeditatie is een essentieel onderdeel van het dagprogramma, omdat je daar op het meest concrete niveau vorm geeft aan wat je werkelijk beweegt. In de werkmeditatie komen afstemming, bewustzijn en aardse vormgeving samen. Door je aandacht te brengen op de handelingen die je verricht, word je je bewust van de manier waarop je de dingen doet, vanuit welke bron ze voortkomen. Het is onze intentie te ‘leven wat we streven’.

In de sessies krijg je lesstof aangereikt, kun je vragen stellen en word je op allerlei manieren uitgenodigd om contact te maken met dat wat voelbaar, hoorbaar en zichtbaar is. In de oefengroepen ga je onder begeleiding van een docent met elkaar oefenen en ervaren. In die oefengroepen draait het om contact maken met jezelf en het ontwikkelen en verfijnen van de gevoelsenergie. Hierdoor ben je op een diepgaande manier bezig met je eigen persoonlijke, spirituele ontwikkeling.

Kapel Landgoed de Leonardushoeve
Prachtige tuinen op Landgoed de Leonardushoeve
Lente op Landgoed de Leonardushoeve

Data & Tijden

In 2022 start er weer een nieuwe groep. De data hiervoor volgen t.z.t.

Kosten

Voor onze cursussen en trainingen geldt een inkomensafhankelijke prijsdifferentiatie, waarbij we uitgaan van het gezamenlijk bruto inkomen van beide partners.

Inkomenscategorie:        Gezamenlijk bruto inkomen:

A boven modaal              € 45.000,00 of hoger

B modaal                          € 36.500,00 t/m € 45.000,00

C onder modaal              € 36.500,00 of lager

 

Kosten module 6 VITT (exclusief verblijfskosten):
A-categorie: € 2.125,00
B-categorie: € 1.775,00
C-categorie: € 1.440,00

Jaarlijks worden de prijzen met ingang van juli geïndexeerd. 

De verblijfskosten zijn afhankelijk van het verblijf dat je kiest. Onder verblijven vind je de prijzen per etmaal. Dit traject bestaat uit 1 startweek bestaande uit 6 etmalen en 6 weekenden = 12 etmalen.

Informatie of aanmelden

Voor meer informatie of het aanmelden voor deze cursus kan je contact opnemen met kantoor.

Belastingaftrek en vrijstelling

De kosten van een opleiding kunnen worden opgegeven als scholingskosten. Dit geldt zowel voor particulieren als ondernemers. Onze opleiding is vrijgesteld van BTW omdat De Leonardushoeve staat ingeschreven bij het Centraal Register Korte Beroepsopleidingen (CRKBO). De Leonardushoeve is daarmee een erkende 'instelling' als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Kijk op www.belastingdienst.nl.