top of page
Realisatie TrainingsTraject "Bezield en van harte leven"

Iedereen wist dat het niet kon. Totdat er iemand kwam die dat niet wist. (Epictetus)

RTT in het kort

Steeds meer wetenschappelijk inzicht laat zien dat stress een enorme invloed heeft op lichaam en geest en één van de belangrijkste ziekmakende factoren is in onze Westerse samenleving. Vaak zijn we ons niet eens bewust van de (destructieve effecten van) stress en veel mensen vragen zich af waar fysieke en emotionele klachten toch vandaan komen. Ze lopen allerlei artsen af zonder dat er aan de oorsprong van de klachten iets verandert. We hebben het dan bijvoorbeeld over medisch onverklaarbare klachten als: chronische vermoeidheid, chronische pijn in (een deel van) je lichaam, terugkerende en niet te duiden angsten, het niet kunnen ervaren van oprechte levensvreugde, jezelf altijd de mindere vinden in vergelijking met de ander, een continue onderliggende spanning, hardnekkige slapeloosheid enz. enz. Met RTT worden achterliggende stressfactoren aangepakt waardoor het zelfherstellend vermogen weer de kans krijgt. Met andere woorden, je krijgt weer beschikking over je volledige potentieel dat je kunt inzetten om vrij en van harte te leven.    

neuro2.jpg
Voor wie?

De training is bedoeld voor:

 • mensen met (medisch) onverklaarbare klachten

 • mensen die tegen hardnekkige patronen aanlopen, ondanks hun ontwikkeling op gebied van bewustzijn / persoonlijkheid / spiritualiteit

 • mensen die meer tools in handen willen krijgen om de regie over hun leven op zich te nemen

 • mensen die nieuwsgierig zijn naar de werking van RTT

 • mensen die bereid zijn de confrontatie aan te gaan met zichzelf

 • mensen die hun vaste patronen beu zijn

 • mensen die vanuit vrijheid en bezieling hun leven vorm willen geven

Wat

Stress is een breed begrip. Op de Leonardushoeve bekijken we het totale energiesysteem van de mens, een samenspel van lichaam, ziel en geest. Stress zien we als veel breder dan alleen het ervaren van tijd- of werkdruk. Al je problemen, je zorgen, onverwerkte gebeurtenissen in het verleden, alle opgeslagen oud zeer en niet in de laatste plaats, alle aansturingen uit je onbewuste brein, blijven in je energiesysteem ‘rond zingen’. Ze zenden continu boodschappen uit naar je lichaam, je gevoel, je gedachten, je handelingen en liggen aan de basis van een destructief en ziekmakend patroon.

De Leonardushoeve heeft in de afgelopen 30 jaar begeleiding van cursussen en consulten een breed repertoire aan inzichten en hulpmiddelen ontwikkeld.
De drie gebieden waarop deze training inwerkt zijn:
Werking van het onbewuste brein

Veel mensen die al lang bezig zijn op het spirituele vlak raken gefrustreerd doordat er hardnekkige patronen zijn die maar niet verdwijnen, alle inzichten en transformaties ten spijt. Dergelijke patronen blijken wel te doorbreken met de juiste tools die inwerken op het onbewuste brein. Bewustzijn is mooi, het is alleen niet het hele verhaal.

Inzicht in het samenspel tussen lichaam en geest

Een gedachte, een overtuiging, een angst, een negatieve boodschap die je in je verleden hebt meegekregen of juist het ontbreken van een positieve en bekrachtigende input – ze werken allemaal door op je emotionele welbevinden én op de aansturing die het fysieke lichaam krijgt. Vooral langdurige ondermijnende gedachten en gedachtenpatronen kunnen een ziekmakende werking hebben. Ook hier zijn er eenvoudige tools om de ziekmakende en destructieve patronen om te bouwen tot positieve.

Het energiesysteem

Veel klachten komen voort uit het simpele gegeven dat onze energie niet vrijelijk kan doorstromen. Oude pijn, oude gebeurtenissen die niet verwerkt zijn, hebben we in ons energiesysteem vastgezet. Omdat mensen het liefst de confrontatie met oud zeer (gevaar!) vermijden, blijft wat niet verwerkt is als stoorzender / blokkade aanwezig. Door terug te gaan naar de bron van de pijn is het mogelijk om deze te transformeren en daarmee de aansturing van het overlevingsmechanisme te ontkrachten. Dan ontstaat er ruimte voor nieuwe keuzes, opbouwende patronen.

Doel

De aanpak van de training is gericht op:

 • Inzicht in de werking van stress

 • Inzicht in de werking van het onbewuste brein

 • Het doorbreken van het ziekmakende patroon en het ruimte maken voor het altijd aanwezige zelfherstellende vermogen

 • Het contact maken met het eigen energiesysteem

 • Het loslaten van oude pijn en stoorzenders in het energiesysteem

 • Het kunnen ervaren van je eigen veiligheid en identiteit (wie ben je als klachten en problemen jou niet meer definiëren)

 • Het aanleren van een behulpzaam patroon, gebaseerd op jouw unieke persoonlijke échte behoeften.

RTT kan ook de basis zijn voor de opleiding VITT die je kunt volgen als je zelf mensen wilt gaan begeleiden in hun bewustzijnsgroei

Resultaat
 • Je hebt inzicht gekregen in de werking van stress in jouw persoonlijke leven

 • Je kunt in een vroegtijdig stadium signaleren dat er sprake is van stress en weet wat je kunt doen om dit te stoppen

 • Je hebt (wat) oude pijn kunnen loslaten, zodat je zo vrij als in het moment mogelijk is je energie kunt laten doorstromen

 • Je hebt contact gemaakt met je eigen bron van veiligheid en levensvreugde

 • Je bent in staat om contact te maken met wie je eigenlijk bent, wat je grenzen en behoeften zijn

 • Je beseft dat je steeds verder kunt groeien in het ontplooien van jezelf en het inzetten van jouw potentieel

 • Je bent in staat te signaleren wanneer je in een negatief patroon verzeild dreigt te raken en kunt dat een halt toe roepen

 • Je ziet in dat een positieve verandering in je leven tijd en inzet vraagt

Opbouw en data

RTT is een begeleid traningstraject van een jaar. Er zijn 3 weekenden of tweedaagsen en een terugkomdag waarin je als deelnemer alle tools (inzichten en hulpmiddelen) in handen krijgt om daadwerkelijk invloed uit te oefenen op het samenspel van lichaam en geest. Omdat het aanleren van een nieuw patroon training en inzet vraagt, zijn er verspreid over een jaar diverse bel- en mailmomenten om je hierin te ondersteunen. Niet voor niets heet RTT een Training: wil je daadwerkelijk een verandering aanbrengen in je leven, dan vraagt dat van jou ook tijd, inzet en volharding.

Vanaf het 2e weekend of tweedaagse zijn partners van harte uitgenodigd. Juist thuis, in je vertrouwde omgeving, met je partner, kom je oude patronen tegen. Als je deze wilt doorbreken, dan is het fijn als het thuisfront weet waar je mee bezig bent en je kan ondersteunen al/waar dat nodig is. Een partner doet de training mee als observant maar kan daarin natuurlijk allerlei graantjes voor zichzelf meepikken!                  ​

Data volgende trajecten:

1e weekend: 7 - 9 juni 2024

2e weekend: 5 - 7 juli 2024

3e weekend: 23 - 25 augustus 2024

Terugkomdag: zondag 23 februari 2025

1e tweedaagse: 1 - 3 oktober 2024

2e tweedaagse: 5 - 7 november 2024

3e tweedaagse: 17 - 19 december 2024

Terugkomdag: woensdag 18 juni 2025

Ontvangst op vrijdag/dinsdag tussen 19.00-20.00 uur.

Einde programma op zondag/donderdag om 17.00 uur.

Terugkomdag van 10.00 - 17.00 uur.

Kosten

De kosten voor de training en begeleiding gedurende een jaar bedragen € 1.848,00.

Voor minima en studenten geldt een aangepast tarief.

De verblijfskosten zijn afhankelijk van het verblijf dat je kiest. O.b.v. een basis kamer bedragen de kosten € 609,00 (6 etmalen+maaltijd/koffie/thee op terugkomdag). Bij beschikbaarheid is het mogelijk om je kamer te upgraden naar een grotere en of luxere kamer.

Partners kunnen vanaf het tweede weekend kosteloos bijwonen als observant. Zij hoeven dan alleen de verblijfskosten te betalen.​

De prijzen worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd. 

Informatie of aanmelden

Voor meer informatie of het aanmelden voor deze training kan je contact opnemen met kantoor.

bottom of page