Chakra-jaar (VITT module 3)

"Het geheim van verandering is om je energie niet te richten op het bestrijden van het oude, maar op het realiseren van het nieuwe." (Socrates)

Na het volgen van de Chakraweek (module 2) kan je met een positief advies van de cursusleiding doorstromen naar module 3: Chakrajaar.

Deze module is bedoeld voor iedereen die de tools wil leren gebruiken in een contact met een ander (denk aan trainers, coaches, therapeuten, leerkrachten, begeleiders, leidinggevenden).

 

In de voorgaande modules heb je zelf ervaren wat de tools bij jou doen. Nu leer je ze ook toe te passen. Ook in deze module blijft het eigen leer- en ontwikkelproces voorop staan, omdat we ervan uitgaan dat je een ander alleen daar kan brengen waar je zelf bent.

boeddha2_edited.jpg
Inhoud

De 8 weekenden van module 3 zijn verdiepingsweekenden. In deze weekenden leer je je eigen gevoel steeds beter kennen en ontwikkel je gaandeweg je invoelende vermogen, je eigen intuïtie. Er is ruimte om vragen te stellen en je leert ook te werken met de energie van de chakra’s bij een ander. Kun je bij een ander voelen of de energie doorstroomt? Kun je voelen welke belemmeringen daar zitten?

Omdat je werkt met een ander, kom je bij belangrijke vragen over je rol: wat is helpen en hoe kan je jezelf en je kwaliteiten dienstbaar maken aan het groeiproces van de ander. Door hier in de basis aan te werken bij jezelf zal je merken dat dat zijn doorwerking heeft op je dagelijkse leven. Het gaat niet om het aanleren van trucjes, het gaat om dat wat je leert te leven.

In deze module krijg je steeds meer inzicht in je energie-systeem en de levensthema’s die bij de chakra’s horen, zoals:​

 1. bestaansrecht, er mogen zijn, helemaal aanwezig zijn, ik ben

 2. veiligheid, mee kunnen stromen, pure levensvreugde, ik leef

 3. kracht en identiteit, ik wil

 4. ont-moeten, ik voel

 5. creëren, communicatie en verantwoordelijkheid, ik creëer

 6. inzicht, ik zie

 

Ieder mens heeft een eigen systeem ontwikkeld om met de gebeurtenissen in het leven om te gaan. Overlevingspatronen zijn vaak taaie en hardnekkige gewoonten, vermijdingen, omtrekkende bewegingen, sluiproutes om oude emoties en pijnpunten niet te hoeven voelen. Inzicht krijgen in deze patronen en er steeds meer van loskomen is een belangrijke insteek (en doorwerking) van deze module. Met als gevolg dat je op een vrije, volwassen en (eigen) wijze in het leven kunt staan.

 

Ook leer je in deze module om te werken met overtuigingen. Naast de dingen die een mens vastzet in zijn energiesysteem, zijn er (belemmerende) overtuigingen die ervoor zorgen dat je een patroon in je leven gestalte geeft. In het leven doe je als mens bepaalde overtuigingen op. Dat heeft soms met toevalligheden te maken, vaak met boodschappen uit je omgeving, maar ook met hoe jij als persoon in elkaar zit. Je leert werken met spiertesten om daarmee (negatieve) overtuigingen te herkennen. Een overtuiging als ‘Ik doe het nooit goed’ heeft diepgaande invloed op gedraging en gevoel. Het opsporen en omvormen van belemmerende overtuigingen tot positieve / behulpzame patronen bij jezelf en bij de ander behoort tot de inhoud van module 3.

 • Kan ik de energie van een chakra bij de ander voelen?

 • Kan ik voelen of er een stagnatie is?

 • Kan ik contact maken met de gevoelslading die aanwezig is?

 • Durf ik op mijn intuïtie te vertrouwen?

 • Kan ik mijn rol als therapeut oppakken, heb ik inzicht in mijn mogelijkheden en beperkingen daarin, sta ik mezelf groei toe?

 • Heb ik inzicht in de werking van overtuigingen?

 • Kan ik een (beginnend) onderscheid maken tussen wanneer er met een overtuiging en wanneer er op chakra-niveau gewerkt moet worden?

 • Ben ik in staat om een cliënt te begeleiden in zijn/haar groeiproces?

Eigen leer- en groeiproces

Doordat je voortdurend met de levensthema’s van de chakra’s bezig bent, word je iedere keer geraakt in je eigen patronen en processen. Je brengt in sessies en intervisiegroepen je eigen ervaringen in, zodat je steeds vrijer wordt in jezelf. Het contact met jezelf verdiept, waardoor je steeds meer kunt beschikken over je echte mogelijkheden.

Eigen werkboek

Voor deze module is het nodig dat de cursisten een eigen werkboek (bijvoorbeeld een losbladige klapper) aanschaffen en bijhouden. Je maakt je eigen aantekeningen over inzichten, ervaringen, oefeningen, behandelingswijzen, problematieken en muziekfragmenten. Het werkboek is vooral bedoeld als ondersteuning van je eigen leerproces, maar het kan later uiteraard een functie hebben in je eigen praktijk.

 

Intervisiegroepen

Voor deze module is het nodig dat de cursisten een eigen werkboek (bijvoorbeeld een losbladige klapper) aanschaffen en bijhouden. Je maakt je eigen aantekeningen over inzichten, ervaringen, oefeningen, behandelingswijzen, problematieken en muziekfragmenten. Het werkboek is vooral bedoeld als ondersteuning van je eigen leerproces, maar het kan later uiteraard een functie hebben in je eigen praktijk.

Lesmateriaal

Cursisten krijgen tijdens de opleiding via een code toegang tot digitaal lesmateriaal. 

Structuur van de opleidingsdagen

Module 3 bestaat uit 6 weekenden en een slot 4-daagse. De opleidingsdagen hebben een structuur met een aantal vaste onderdelen, zoals mantra zingen, mediteren in de kapel, werkmeditatie, sessies en oefenmomenten

 

In de kapel, tijdens chants en meditaties, kom je in dieper contact met je eigen bron. Vandaaruit kun je jezelf steeds verder openstellen en gevoelig maken voor de fijnere, spirituele energie.

 

Werkmeditatie is een essentieel onderdeel van het dagprogramma, omdat je daar op het meest concrete niveau vorm geeft aan wat je werkelijk beweegt. In de werkmeditatie komen afstemming, bewustzijn en aardse vormgeving samen. Door je aandacht te brengen op de handelingen die je verricht, word je je bewust van de manier waarop je de dingen doet, vanuit welke bron ze voortkomen. Het is onze intentie te ‘leven wat we streven’.

 

In de sessies krijg je lesstof aangereikt, kun je vragen stellen en word je op allerlei manieren uitgenodigd om contact te maken met dat wat voelbaar, hoorbaar en zichtbaar is. In de oefengroepen ga je onder begeleiding van een docent met elkaar oefenen en ervaren. In die oefengroepen draait het om contact maken met jezelf en het ontwikkelen en verfijnen van de gevoelsenergie. Hierdoor ben je op een diepgaande manier bezig met je eigen persoonlijke, spirituele ontwikkeling.

Data & Tijden

Traject 2021-2022:

1e weekend       1-3 oktober 2021

2e weekend       5-7 november 2021

3e weekend       17-19 december 2021

4e weekend       21-23 januari 2022

5e weekend       11-13 maart 2022

6e weekend       22-24 april 2022

slot 4-daagse      15-19 juni 2022

De weekenden starten steeds op vrijdag om 18.00 uur met een maaltijd (ontvangst vanaf 17.00u) en eindigen op zondag om 17.00 uur.

Informatie of aanmelden

Voor meer informatie of het aanmelden voor deze module kan je contact opnemen met kantoor.

Kosten

Voor onze cursussen en trainingen geldt een inkomensafhankelijke prijsdifferentiatie, waarbij we uitgaan van het gezamenlijk bruto inkomen van beide partners.

Inkomenscategorie:        Gezamenlijk bruto inkomen:

A boven modaal              € 45.000,00 of hoger

B modaal                         € 36.500,00 t/m € 45.000,00

C onder modaal              € 36.500,00 of lager

 

Kosten module 3 VITT (exclusief verblijfskosten):
A-categorie: € 1.870,00
B-categorie: € 1.575,00
C-categorie: € 1.280,00

 

Jaarlijks worden de prijzen met ingang van januari geïndexeerd. 

De verblijfskosten zijn afhankelijk van het verblijf dat je kiest. Onder verblijven vind je de prijzen per etmaal; deze module bestaat totaal uit 16 etmalen. 

Belastingaftrek en vrijstelling

De kosten van een opleiding kunnen worden opgegeven als scholingskosten. Dit geldt zowel voor particulieren als ondernemers. Onze opleiding is vrijgesteld van BTW omdat De Leonardushoeve staat ingeschreven bij het CRKBO. De Leonardushoeve is daarmee een erkende 'instelling' als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn.