top of page
VITT: Visscher Integrale Transformatie Techniek
Logo VITT png.png

VITT als afkorting staat voor Visscher Integrale Transformatie Techniek (gedeponeerd als merknaam).

Jan Visscher is inspirator van de opleiding en hoofddocent. Integraal slaat op het feit dat de aanpak op alle gebieden van het leven een doorwerking heeft. Het gaat om fysieke, emotionele en mentale processen. Om het bewust en onbewust functioneren én om de mens als bezield wezen. Integraal betekent ook dat het om de onderlinge samenhang van dit alles gaat. Transformatie is een sleutelwoord in de therapie die op de Leonardushoeve wordt gegeven en onderwezen. Het is mogelijk om fysiek, emotioneel en mentaal te herstellen (te helen) door het oude los te laten en ruimte te creëren voor iets wezenlijk nieuws. Techniek ten slotte is wat breder dan het woord 'therapie'. Het gaat om een manier van werken die te leren en over te dragen is.

Jan2.jpg

VITT in de Praktijk

VITT kan je gebruiken bij klachten die zich op allerlei gebied en in allerlei vormen manifesteren.

Hierna volgt een korte uitleg over mogelijke oorzaken van klachten.

Onverwerkte, vastgezette emoties

Traumatische gebeurtenissen, gebeurtenissen die niet verwerkt zijn, kunnen vastgezet zijn in het energiesysteem (bijvoorbeeld opgeslagen in een chakra). Iedere keer dat er buiten jezelf iets gebeurt wordt deze vastgezette emotie wakker gemaakt en zit je als het ware weer vast in de oude beleving. Ook gebeurtenissen uit vorige levens kunnen nog in je energiesysteem aanwezig zijn en je reacties in dit leven kleuren en sturen. Juist de triggers uit vorige levens zijn soms moeilijk te begrijpen: je reageert op een bepaalde manier, maar in je huidige leven zijn daarvoor geen verklaringen te vinden. Je hoofd zegt dan “stel je niet aan”, maar omdat de aansturing op een level ligt dat zich hier niets van aantrekt, blijf je gevangen in dezelfde reactie en hetzelfde patroon.

Patronen en overtuigingen

Een andere oorsprong van klachten kan liggen in patronen die niet per se te maken hebben met concrete gebeurtenissen. Het gaat om overtuigingen die we hebben gecreëerd door boodschappen van anderen (of juist door het ontbreken ervan). We trekken (zonder dat we het zelf weten) conclusies en slaan die op in het onbewuste.

Veel mensen die jarenlang aan bewustzijnsgroei hebben gedaan, ervaren dat het maar niet lukt om in praktijk te brengen wat inmiddels bewust is geworden, wat ze eigenlijk al weten. Dat kan te maken hebben met juist die onbewuste overtuigingen, die als een soort programmering in het onbewuste blijven bestaan. Zo’n oude programmering trekt iedere keer de stekker er weer uit en ondermijnt de daadwerkelijke groei.

Stress(respons)

Ten slotte is er nog een categorie klachten die te maken heeft met de wijze waarop ons fysieke gestel reageert op situaties in ons leven. Ieder mens heeft een overlevingssysteem dat ervoor zorgt dat in stresssituaties bepaalde biochemische processen op gang komen, de zogenaamde stressrespons. Stressreacties geven prikkels in het fysieke lichaam, die ongezond en schadelijk worden als ze langdurig blijven bestaan omdat ze energie onttrekken aan vitale functies van ons lichaam. In onze maatschappij, met een continue stroom van informatie en prikkels waarop snel gereageerd moet worden en met werksituaties waarin mensen flink onder druk kunnen komen te staan, bouwen mensen een stressrespons op zonder dat deze effectief afgebouwd wordt. (De stressknop gaat aan, maar wordt niet meer uitgezet.) Dit kan op den duur leiden tot chronische klachten (chronische vermoeidheid, pijn, prikkelbaarheid, burn out enz.) 

Wat is VITT

In essentie is VITT werken met energie. Alles is energie, trilling. In ons menszijn komen verschillende energieën samen: de energieën die gekoppeld zijn aan ons fysieke lichaam (met alle biochemische, emotionele, mentale processen, zowel bewust als onbewust) en die van ons onstoffelijk lichaam, oftewel onze ziel. Wij zien de mens dus als een bezield wezen. We gaan ervan uit dat we als mens niet zo maar naar de aarde komen. We komen om iets te leren, om ervaringen op te doen, om te groeien. In alles wat we op ons pad tegenkomen is een ervaring, een les verscholen. Soms heel duidelijk, soms lastig te ontdekken. Ieder mens is niet alleen uniek in wie hij is, maar ook in het pad dat hij aflegt en de (volgorde van) de lessen die hij mag leren.

Als je als mens in contact staat met je bezieling, dan zijn de dingen die je op je pad tegenkomt misschien niet altijd even gemakkelijk, maar je kunt er wel de zin van ervaren. Zonder het contact met je bezieling lijken veel zaken zinloos, pijnlijk of problematisch. Eenvoudig gezegd is een klacht een signaal dat je als mens niet meer (helemaal) in over­eenstemming leeft met dat wat wezenlijk op jouw pad ligt. Door contact te maken met de essentie van de klacht, word je je bewust van de betekenis (en de waar­de) van het signaal. Ook kan helder worden welke stap ge­vraagd wordt.

​​

In dit filmpje legt Jan Visscher uit hoe een VITT-therapeut werkt.

bottom of page