Subtiele energie - jaartraject

Wat

Na het volgen van de modules 1 t/m 4 kan je met een positief advies van de cursusleiding doorstromen naar de module 5: Werken met subtiele energie.

Deze module is bedoeld voor iedereen die de tools wil leren gebruiken in een contact met een ander (denk aan trainers, coaches, therapeuten, leerkrachten, begeleiders, leidinggevenden). Ook in deze module blijft het eigen leer- en ontwikkelproces voorop staan, omdat we ervan uitgaan dat je een ander alleen daar kan brengen waar je zelf bent.

Hoe gaat het in zijn werk?

De 8 weekenden ‘werken met subtiele energie’ zijn een groeipad naar het steeds preciezer contact maken met je eigen energie en die van de cliënt. Je leert je steeds verfijnder af te stemmen op het hier en nu, op datgene wat in essentie aanwezig is. Je groeit toe naar het geven van een consult, waarin jij afstemt op welk vlak de vraag van de cliënt betrekking heeft: chakra, aura, overtuigingen.

  • Je ontwikkelt je eigen invoelende vermogen.

  • Je leert om steeds zuiverder een diagnose te stellen (kom je bij de essentie van de klacht?).

  • Je leert je steeds meer te ‘onthechten’ van je eigen processen: ze zijn er wel maar overheersen niet meer je doen en laten waardoor je jezelf steeds beter als instrument kunt inzetten voor de groeistappen van de cliënt en steeds duidelijker krijgt hoe je bepaalt wat er mag gebeuren.

  • In de loop van het jaar groei je toe naar het geven van een heel consult. 

Eigen leer en groeiproces

Net als in de voorgaande modules blijf je je eigen instrument (jezelf) zuiveren waardoor je steeds nauwkeuriger leert afstemmen. Je brengt in sessies en intervisiegroepen je eigen ervaringen in en je oefent met elkaar. 

Eigen werkboek

Voor deze module is het nodig dat de cursisten een eigen werkboek (bijvoorbeeld een losbladige klapper) aanschaffen en bijhouden. Je maakt je eigen aantekeningen over inzichten, ervaringen, oefeningen, behandelingswijzen, problematieken en muziekfragmenten. Het werkboek is vooral bedoeld als ondersteuning van je eigen leerproces, maar het kan later uiteraard een functie hebben in je eigen praktijk.

Intervisiegroepen

In deze module werken we met intervisiegroepen. Deze groepen komen tussentijds samen. Intervisiegroepen zijn oefengroepen waarbinnen het geleerde en de principes op praktische wijze worden doorgewerkt. De groep organiseert een bijeenkomst bij één van de groepsleden van minimaal één dagdeel per maand, tussen de weekenden in.

Structuur van de opleidingsdagen

Module 5 bestaat uit 8 weekenden. Elk weekend start op vrijdag 17.00 uur en eindigt op zondag 17.00 uur. Tijdens de weekenden hebben de dagen een structuur met een aantal vaste onderdelen, zoals mantra zingen, mediteren in de kapel, yoga, werkmeditatie, sessies en oefenmomenten.

 

In de kapel, tijdens chants en meditaties, kom je in dieper contact met je eigen bron. Vandaaruit kun je jezelf steeds verder openstellen en gevoelig maken voor de fijnere, spirituele energie.

Werkmeditatie is een essentieel onderdeel van het dagprogramma, omdat je daar op het meest concrete niveau vorm geeft aan wat je werkelijk beweegt. In de werkmeditatie komen afstemming, bewustzijn en aardse vormgeving samen. Door je aandacht te brengen op de handelingen die je verricht, word je je bewust van de manier waarop je de dingen doet, vanuit welke bron ze voortkomen. Het is onze intentie te ‘leven wat we streven’.

In de sessies krijg je lesstof aangereikt, kun je vragen stellen en word je op allerlei manieren uitgenodigd om contact te maken met dat wat voelbaar, hoorbaar en zichtbaar is. In de oefengroepen ga je onder begeleiding van een docent met elkaar oefenen en ervaren. In die oefengroepen draait het om contact maken met jezelf en het ontwikkelen en verfijnen van de gevoelsenergie. Hierdoor ben je op een diepgaande manier bezig met je eigen persoonlijke, spirituele ontwikkeling.

Data & Tijden

Traject 2020-2021:

1e weekend       9-11 oktober 2020

2e weekend       13-15 november 2020

3e weekend       11-13 december 2020

4e weekend       22-24 januari 2021

5e weekend       5-7 maart 2021

6e weekend       16-18 april 2021

7e weekend       28-30 mei 2021

8e weekend       2-4 juli 2021

Informatie of aanmelden

Voor meer informatie of het aanmelden voor deze cursus kan je contact opnemen met kantoor.

Na het volgen van de Auraweek op de Leonardushoeve kan je een verdieping maken in de (energie van het) aura en alle thema's die daarbij horen in een jaartraining van 8 weekenden.

Kosten

Voor onze cursussen en trainingen geldt een inkomensafhankelijke prijsdifferentiatie, waarbij we uitgaan van het gezamenlijk bruto inkomen van beide partners.

Inkomenscategorie:        Gezamenlijk bruto inkomen:

A boven modaal              € 45.000,00 of hoger

B modaal                          € 36.500,00 t/m € 45.000,00

C onder modaal              € 36.500,00 of lager

 

Kosten module 3 VITT (exclusief verblijfskosten):
A-categorie: € 1.870,00
B-categorie: € 1.575,00
C-categorie: € 1.280,00

Jaarlijks worden de prijzen met ingang van juli geïndexeerd. 

De verblijfskosten zijn afhankelijk van het verblijf dat je kiest. Onder verblijven vind je de prijzen per etmaal. Dit traject bestaat uit 8 weekenden = 16 etmalen.

Belastingaftrek en vrijstelling

De kosten van een opleiding kunnen worden opgegeven als scholingskosten. Dit geldt zowel voor particulieren als ondernemers. Onze opleiding is vrijgesteld van BTW omdat De Leonardushoeve staat ingeschreven bij het Centraal Register Korte Beroepsopleidingen (CRKBO). De Leonardushoeve is daarmee een erkende 'instelling' als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Kijk op www.belastingdienst.nl.

Landgoed de Leonardushoeve

Hoverheideweg 2

5951 NB Belfeld

T: +31 6 57 89 40 27

E: kantoor@leonardushoeve.nl

Rabobank : NL70RABO 0143698184

KVK : 71946926

BTW: NL858916551.B01

Onze Privacy regels

cat_collectief_schild_2020_internet.png