Jaartraject subtiele energie (VITT module 5)

"'Een dwaas houdt vast aan het pad en raakt zijn weg kwijt. Een wijze verlaat het pad en vindt zijn weg.'" (Lao Tse)

Na het volgen van de modules 1 t/m 4 kan je met een positief advies van de cursusleiding doorstromen naar de module 5: Werken met subtiele energie.

Deze module is bedoeld voor iedereen die de tools wil leren gebruiken in een contact met een ander (denk aan trainers, coaches, therapeuten, leerkrachten, begeleiders, leidinggevenden). Ook in deze module blijft het eigen leer- en ontwikkelproces voorop staan, omdat we ervan uitgaan dat je een ander alleen daar kan brengen waar je zelf bent.

images-6.jpeg
Inhoud

De 8 weekenden ‘werken met subtiele energie’ zijn een groeipad naar het steeds preciezer contact maken met je eigen energie en die van de cliënt. Je leert je steeds verfijnder af te stemmen op het hier en nu, op datgene wat in essentie aanwezig is. Je groeit toe naar het geven van een consult, waarin jij afstemt op welk vlak de vraag van de cliënt betrekking heeft: chakra, aura, overtuigingen.

  • Je ontwikkelt je eigen invoelende vermogen.

  • Je leert om steeds zuiverder een diagnose te stellen (kom je bij de essentie van de klacht?).

  • Je leert je steeds meer te ‘onthechten’ van je eigen processen: ze zijn er wel maar overheersen niet meer je doen en laten waardoor je jezelf steeds beter als instrument kunt inzetten voor de groeistappen van de cliënt en steeds duidelijker krijgt hoe je bepaalt wat er mag gebeuren.

  • In de loop van het jaar groei je toe naar het geven van een heel consult. 

Eigen leer- en groeiproces

Net als in de voorgaande modules blijf je je eigen instrument (jezelf) zuiveren waardoor je steeds nauwkeuriger leert afstemmen. Je brengt in sessies en intervisiegroepen je eigen ervaringen in en je oefent met elkaar. 

Werkboek

Voor deze module is het nodig dat de cursisten een eigen werkboek (bijvoorbeeld een losbladige klapper) bijhouden. Je maakt je eigen aantekeningen over inzichten, ervaringen, oefeningen, behandelingswijzen, problematieken en muziekfragmenten. Het werkboek is vooral bedoeld als ondersteuning van je eigen leerproces, maar het kan later uiteraard een functie hebben in je eigen praktijk.

 

Intervisiegroepen

In deze module werken we met intervisiegroepen. Deze groepen komen tussentijds samen. Intervisiegroepen zijn oefengroepen waarbinnen het geleerde en de principes op praktische wijze worden doorgewerkt. De groep organiseert een bijeenkomst bij één van de groepsleden van minimaal één dagdeel per maand, tussen de weekenden in.

Lesmateriaal

Cursisten krijgen tijdens de opleiding via een code toegang tot digitaal lesmateriaal. 

Structuur van de opleidingsdagen

Module 5 bestaat uit 6 weekenden en een slot 4-daagse. De opleidingsdagen hebben een structuur met een aantal vaste onderdelen, zoals mantra zingen, mediteren in de kapel, werkmeditatie, sessies en oefenmomenten

 

In de kapel, tijdens chants en meditaties, kom je in dieper contact met je eigen bron. Vandaaruit kun je jezelf steeds verder openstellen en gevoelig maken voor de fijnere, spirituele energie.

 

Werkmeditatie is een essentieel onderdeel van het dagprogramma, omdat je daar op het meest concrete niveau vorm geeft aan wat je werkelijk beweegt. In de werkmeditatie komen afstemming, bewustzijn en aardse vormgeving samen. Door je aandacht te brengen op de handelingen die je verricht, word je je bewust van de manier waarop je de dingen doet, vanuit welke bron ze voortkomen. Het is onze intentie te ‘leven wat we streven’.

 

In de sessies krijg je lesstof aangereikt, kun je vragen stellen en word je op allerlei manieren uitgenodigd om contact te maken met dat wat voelbaar, hoorbaar en zichtbaar is. In de oefengroepen ga je onder begeleiding van een docent met elkaar oefenen en ervaren. In die oefengroepen draait het om contact maken met jezelf en het ontwikkelen en verfijnen van de gevoelsenergie. Hierdoor ben je op een diepgaande manier bezig met je eigen persoonlijke, spirituele ontwikkeling.

Data & Tijden

Traject 2021-2022:

1e weekend       1-3 oktober 2021

2e weekend       5-7 november 2021

3e weekend       17-19 december 2021

4e weekend       21-23 januari 2022

5e weekend       11-13 maart 2022

6e weekend       22-24 april 2022

slot 4-daagse      15-19 juni 2022

De weekenden (4-daagse) starten steeds op vrijdag (woensdag) om 18.00 uur met een maaltijd met ontvangst vanaf 17.00u. Afsluiting op zondag om 17.00 uur.

Informatie of aanmelden

Voor meer informatie of het aanmelden voor dit traject kan je contact opnemen met kantoor.

Kosten

Opleidingskosten module 5 VITT:
A-categorie: € 1.870,00
B-categorie: € 1.575,00
C-categorie: € 1.280,00 

Verblijfskosten module 5 VITT:

16 etmalen o.b.v. standaard kamer € 1.360,00 (16 x €85,00).

 

Elke cursus of training is altijd met verblijf op de Leonardushoeve, omdat het energieklimaat en het hele dagritme ondersteunend zijn in je groeiproces. 

Voor onze opleiding geldt een inkomensafhankelijke prijsdifferentiatie, waarbij we uitgaan van het gezamenlijk bruto inkomen van beide partners.

Inkomenscategorie:        Gezamenlijk bruto inkomen:

A boven modaal              € 45.000,00 of hoger

B modaal                         € 36.500,00 t/m € 45.000,00

C onder modaal              € 36.500,00 of lager

Jaarlijks worden de prijzen met ingang van januari geïndexeerd. 

Belastingaftrek en vrijstelling

De kosten van een opleiding kunnen worden opgegeven als scholingskosten. Dit geldt zowel voor particulieren als ondernemers. Onze opleiding is vrijgesteld van BTW omdat De Leonardushoeve staat ingeschreven bij het CRKBO. De Leonardushoeve is daarmee een erkende 'instelling' als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn.