Energieweek

In de Energieweek maak je contact met het meest pure van jezelf. In ieder mens schuilt het diepe verlangen om vrij en onbelemmerd zichzelf te zijn en met het meest pure van zichzelf naar buiten te komen: zijn wie je in wezen bent. Tussen ‘zijn’ en ons ‘normale’ dagelijkse functioneren liggen allerlei complicerende factoren. Zo dragen we vaak onverwerkte emoties met ons mee, hebben we overlevingsmechanismen die ooit functioneel waren, maar ons nu tegenwerken en kunnen we allerlei onbewuste belemmerende overtuigingen hebben. Daardoor kunnen we niet lekker in ons vel zitten (emotioneel, mentaal, fysiek). Datgene wat jou belemmert om vanuit het contact met jeZelf te leven komt aan bod. Of het nu een oude emotie is die losgelaten mag worden of een belemmerende overtuiging die je omzet naar een positieve, behulpzame overtuiging.

Je zult merken dat je jezelf in deze bijzondere week stap voor stap (en soms met zevenmijlslaarzen) kunt bevrijden van oude ballast. Vrij worden in jezelf – het kan als je jezelf dat gunt. In de Energieweek maak je contact met jouw energiesysteem, met als gevolg een dieper contact met jezelf. Het is een week waarin je kennismaakt met jezelf, met de wijze van werken op de hoeve en het dagritme.

Een toren van stenen
Wat gaan we doen?

In de mens zijn verschillende energiecentra (chakra’s) te onderscheiden, die elk een eigen functie hebben. Door contact te maken met wat in jouw energiesysteem aanwezig is, wordt het mogelijk om op een dieper niveau kennis te maken met jezelf. Iedere dag staat een chakra centraal. Je maakt kennis met de thema’s die verbonden zijn aan de chakra’s, zoals:

  • bestaansrecht

  • het leven aangaan in al zijn volheid

  • vertrouwen

  • eigenheid

  • liefde ervaren voor jezelf en anderen

  • uitdrukking geven aan wie je werkelijk bent.
     

Waar nodig wordt er gewerkt aan het omvormen van oude overtuigingen en het doorbreken van de stress-respons.

Het dagritme in de Energieweek bestaat uit een afwisseling van meditatie, mantra zingen, sessies en werkmeditatie (werkzaamheden in en om huis). Alle activiteiten hebben als doel om bewust te worden hoe jij omgaat met jezelf, met jouw energiesysteem. Je wordt uitgenodigd om dicht bij jezelf te blijven, bij jouw eigen ervaring, los van alle denkbeelden, oordelen en gedachten die je leven beperken. 

Kosten

Voor onze cursussen en trainingen geldt een inkomensafhankelijke prijsdifferentiatie, waarbij we uitgaan van het gezamenlijk bruto inkomen van beide partners.

Inkomenscategorie:        Gezamenlijk bruto inkomen:

A boven modaal              € 45.000,00 of hoger

B modaal                         € 36.500,00 t/m € 45.000,00

C onder modaal              € 36.500,00 of lager

 

Cursuskosten (exclusief verblijfskosten):

A-categorie: € 700,00

B-categorie: € 590,00

C-categorie: € 480,00

Jaarlijks worden de prijzen met ingang van januari geïndexeerd. 

De verblijfskosten zijn afhankelijk van het verblijf dat je kiest. Onder verblijven vind je de prijzen per etmaal; deze cursus bestaat uit 6 etmalen. 

Data & Tijden

25 t/m 31 maart 2022

12 t/m 18 augustus 2022

18 t/m 24 november 2022

 

De week start op vrijdagavond (ontvangst tussen 17.00-18.00 uur) en eindigt op donderdagmiddag rond 17.00 uur.

Informatie of aanmelden

Voor meer informatie of het aanmelden voor deze cursus kan je contact opnemen met kantoor.

Module 1 VITT opleiding

De Energieweek kan ook de basis zijn voor de opleiding VITT die je kunt volgen als je zelf mensen wilt gaan begeleiden in hun bewustzijnsgroei. Een aantal modules van deze opleiding kan je doen als persoonlijk ontwikkelingstraject. Wij gaan er vanuit dat je een ander niet verder kunt brengen dan waar je zelf bent, dus wat je motivatie ook is: de basis blijft dat jij jezelf ontwikkelt, steeds verfijnder contact maakt met jezelf en anderen, en natuurlijk de aangeboden technieken leert toepassen om steeds vrijer te worden in jezelf.

Modules 1 is de basis voor een realisatieperiode of een verblijf met werkmeditatie.