top of page
Mysterieschool

In het traject van de Mysterieschool wordt je uitgenodigd om contact te maken met de diepere lagen in jou - dat wat zich vaak nog onder de zeespiegel afspeelt stap voor stap naar jouw bewustzijn halen. Niet de kennis staat centraal, maar de kennismaking met jezelf als spiritueel wezen, met alle uitdagingen die daaraan verbonden zijn.

Jezelf ont-wikkelen is een traject dat je kan zien als een trap belopen, tree voor tree. Op iedere tree groeit jouw inzicht en de daarmee gepaard gaande krachten, mogelijkheden en kwaliteiten. De grote vraag is: hoe ga je om met deze nieuw verworven mogelijkheden? Dat bepaalt je leven. Gebruik je je kracht voor je eigen persoontje of zet je je kracht in als instrument voor het Hogere. Het gaat hierbij dus om een proces van zuivering (zuiverheid van handelen, denken en spreken), dat ons steeds dichter naar ons werkelijke zelf brengt.

Iedereen die een Energieweek of training RTT heeft gevolgd op de Leonardushoeve kan deelnemen aan dit traject.

ijsberg_edited.jpg
De mystieke weg

Door de eeuwen heen zijn er altijd al mysteriescholen geweest die de mens begeleiden op het mystieke pad.

Het woord mysterie betekent onbegrijpelijk, niet te bevatten. Het leven is ook vaak niet te bevatten, een rups die zich in een cocon inspint en er als vlinder uitkomt, we weten het, maar wie kan zeggen dat hij of zij begrijpt wat daar gebeurd is? Het leven bestaat uit een aaneenschakeling van wonderen, die we alleen kunnen waarnemen als we er voor open staan. Als we leven vanuit 'het snappen, grip willen hebben op alles', leven we vanuit ons hoofd en ontgaan ons deze wonderen.

Alchemisten zijn eeuwen lang bezig geweest om lood te veranderen in goud, omdat dat in een van de mysteriescholen werd genoemd. Als we de materie achter ons laten (het lood en het goud) dan wordt daarmee de mysterieleerling bedoeld; de leerling begint als eenvoudig en onbewust (lood) en transformeert gaandeweg in een mens die de heelheid in zichzelf ervaart (goud).

De voortgaande groei van de reiziger gaat gepaard met het contact maken met nieuwe velden en krachten en in ieder nieuw veld moet de groei van het bewustzijn de mens in staat stellen deze krachten te hanteren en de energie in goede banen te leiden. In de verschillende tradities wordt deze weg op verschillende wijzen gesymboliseerd, er worden verschillende fasen, uitdagingen en ook beproevingen onderscheiden die de mens moet ondergaan om tot een volledige realisatie te komen van de Geest in de materie.

Inhoud

In dit traject belichten we aan de hand van verschillende mysteriewegen ons eigen pad. Het pad dat wij volgen leidt ons langs diverse mysteriescholen, o.a. van Egypte, Plato, het Christendom, de Katharen en Rozenkruisers en ook zullen we regelmatig de Bhagavad Gita gebruiken als oriëntatiepunt op deze reis. Geen enkele traditie vertelt de ultieme waarheid over jouw levenspad – bewustwording is een innerlijke en individuele arbeid, maar op dit pad kun je wel ondersteuning krijgen. Door werkelijk contact te maken met symbolen, gelijkenissen en lessen is het mogelijk in jezelf te ervaren wat hierdoor aangetrild wordt en kan je innerlijke wijsheid steeds verder ontwaken en ontwikkelen.

Opbouw

Elk jaar bestaat uit vier weekenden op de Leonardushoeve en tussentijds een bijeenkomst van een regiogroep waarin de aangereikte stof verder verdiept kan worden. Alles wat er over de mysteriescholen wordt aangereikt beslaat een periode van meerdere jaren waarbij je je steeds voor een jaar kan inschrijven en kan instromen. Door je commitment voor een jaar ontstaat er een groep waarin je samen kan verdiepen en groeien.

De aangereikte kennis over de mysteriescholen is voor iedereen hetzelfde, maar in de sessies staat jouw persoonlijke groei centraal. Iedereen krijgt dan ook huiswerk/opdrachten op maat.

In de oefengroepen vindt er een verdere individuele doorwerking plaats, waarbij verschillende ingangen worden gebruikt: muziek, verhalen, creatieve opdrachten en het werken in tweetallen.​

Dit traject wordt begeleid door Jan Visscher, eventueel bijgestaan door docenten die de docentenopleiding op de Leonardushoeve hebben afgerond.

Data & Tijden

De mysterieschool is een doorlopend traject, waarbij je je (steeds opnieuw) committeert voor een jaar (4 weekenden). Op deze manier ontstaat er een groep waarbij er een verbinding is met andere mysterieleerlingen en tussentijdse instroming ook steeds mogelijk is. 

De weekenden zijn verspreid over een jaar. Geplande data:

5 - 7 april 2024

21 - 23 juni 2024

13 - 15 september 2024

6 - 8 december 2024

Elk weekend start op vrijdag met ontvangst tussen 19.00-20.00 uur en eindigt op zondag om 17.00 uur.

Informatie of aanmelden

Voor meer informatie of het aanmelden voor dit traject kan je contact opnemen met kantoor.

Kosten

Cursuskosten: € 1.071,00. 

Voor studenten en minima is er een aangepast tarief.

Voor een optimale doorwerking zijn al onze cursussen en opleiding altijd gecombineerd met een verblijf op de Leonardushoeve. 

De verblijfskosten bedragen € 776,00 o.b.v. een basis 1p kamer. Afhankelijk van beschikbaarheid is het mogelijk om tegen een meerprijs te upgraden naar grotere of luxere een kamer. Het verblijf is inclusief toeristenbelasting, alle maaltijden, een opgemaakt bed en een setje handdoeken.

Genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Jaarlijks worden de prijzen per 1 juli geïndexeerd.

bottom of page