Landgoed de Leonardushoeve

Hoverheideweg 2

5951 NB Belfeld

T: +31 6 57 89 40 27

E: kantoor@leonardushoeve.nl

Rabobank : NL70RABO 0143698184

KVK : 71946926

BTW: NL858916551.B01

Onze Privacy regels

cat_collectief_schild_2020_internet.png

Een plek waar bezieling centraal staat

Introductie- en kennismakingsdag VITT

VITT kan je helpen om jouw leven echt op te pakken en vorm te geven. Ben je nieuwsgierig hoe dat werkt? Wil je er meer over weten en het misschien ook zelf ervaren?

 

Op zondag 23 februari 2020 of zondag 17 mei 2020 kan je tijdens een introductiedag kennismaken met de manier van werken op de Leonardushoeve.

 

Eerst wordt de basis uitgelegd van waaruit wij werken; aansluitend is er de mogelijkheid voor het stellen van vragen, waardoor je in de gelegenheid bent om de werking zelf te ervaren.  

Gezien de opbouw van het programma is het niet mogelijk om later op de dag in te stromen.

 

Programma:

10.00 uur                

Ontvangst met koffie/thee en taart

10.30 - 12.00 uur    

Lezing en workshop "Jouw leven echt leven", deel 1

12.15 - 12.45 uur    

Chant en stille meditatie

13.00 - 13.45 uur    

Warme, vegetarische lunch

14.00 - 15.00 uur    

Lezing en workshop "Jouw leven echt leven" deel 2

15.00 - 16.00 uur    

Informele afronding met gelegenheid voor een rondleiding en het stellen van vragen over het aanbod van de Leonardushoeve

Lees meer over wat is VITT​​

Informatie en of aanmelden

Je komst zien we graag tegemoet, na aanmelding via kantoor@leonardushoeve.nl. Graag tijdig aanmelden, liefst uiterlijk 2 weken voorafgaand.

Kosten

De kosten verbonden aan het bijwonen van dit introductieprogramma bedragen,

inclusief koffie/thee/lunch € 25,00. 

Als je je tijdens de introductiedag inschrijft voor een van de modules VITT, dan is deze dag gratis.

Modules VITT opleiding

Module 1
  • Energieweek ( 1 week )

  • Werken met groepen ( 8 weekenden)

  • Realisatie Trainings Traject (RTT) ( 3 weekenden)

Module 2
  • Chakraweek ( 1 week)

Module 3
  • Chakraweekenden ( 8 weekenden)

Module 4
  • Auraweek ( 1 week)

Module 5
  • Auraweekenden ( 8 weekenden)

Module 6
  • Therapeutenjaar ( 1 week + 8 weekenden)

Na module 1 kunnen de modules 2 en 4 los gevolgd worden. Deze worden aangeboden voor je persoonlijke ontwikkeling, welke je kan uitbreiden met module 3 en 5 voor verdieping.

Het therapeutentraject wordt in module 6 volledig aangeboden.

VITT in de Praktijk

VITT kan je gebruiken bij klachten die zich op allerlei gebied en in allerlei vormen manifesteren. Hierna volgt een korte uitleg over mogelijke oorzaken van klachten.

Onverwerkte, vastgezette emoties

Traumatische gebeurtenissen, gebeurtenissen die niet verwerkt zijn, kunnen vastgezet zijn in het energiesysteem (bijvoorbeeld opgeslagen in een chakra). Iedere keer dat er buiten jezelf iets gebeurt wordt deze vastgezette emotie wakker gemaakt en zit je als het ware weer vast in de oude beleving. Ook gebeurtenissen uit vorige levens kunnen nog in je energiesysteem aanwezig zijn en je reacties in dit leven kleuren en sturen. Juist de triggers uit vorige levens zijn soms moeilijk te begrijpen: je reageert op een bepaalde manier, maar in je huidige leven zijn daarvoor geen verklaringen te vinden. Je hoofd zegt dan “stel je niet aan”, maar omdat de aansturing op een level ligt dat zich hier niets van aantrekt, blijf je gevangen in dezelfde reactie en hetzelfde patroon.

Patronen en overtuigingen

Een andere oorsprong van klachten kan liggen in patronen die niet per se te maken hebben met concrete gebeurtenissen. Het gaat om overtuigingen die we hebben gecreëerd door boodschappen van anderen (of juist door het ontbreken ervan). We trekken (zonder dat we het zelf weten) conclusies en slaan die op in het onbewuste.

Veel mensen die jarenlang aan bewustzijnsgroei hebben gedaan, ervaren dat het maar niet lukt om in praktijk te brengen wat inmiddels bewust is geworden, wat ze eigenlijk al weten. Dat kan te maken hebben met juist die onbewuste overtuigingen, die als een soort programmering in het onbewuste blijven bestaan. Zo’n oude programmering trekt iedere keer de stekker er weer uit en ondermijnt de daadwerkelijke groei.

 

Stress(respons)

Ten slotte is er nog een categorie klachten die te maken heeft met de wijze waarop ons fysieke gestel reageert op situaties in ons leven. Ieder mens heeft een overlevingssysteem dat ervoor zorgt dat in stresssituaties bepaalde biochemische processen op gang komen, de zogenaamde stressrespons. Stressreacties geven prikkels in het fysieke lichaam, die ongezond en schadelijk worden als ze langdurig blijven bestaan omdat ze energie onttrekken aan vitale functies van ons lichaam. In onze maatschappij, met een continue stroom van informatie en prikkels waarop snel gereageerd moet worden en met werksituaties waarin mensen flink onder druk kunnen komen te staan, bouwen mensen een stressrespons op zonder dat deze effectief afgebouwd wordt. (De stressknop gaat aan, maar wordt niet meer uitgezet.) Dit kan op den duur leiden tot chronische klachten (chronische vermoeidheid, pijn, prikkelbaarheid, burn out enz.)