top of page

Jan Visscher

therapeut, docent, leidinggevende en grondlegger van VITT

Jan Visscher heeft de dagelijkse leiding van Landgoed de Leonardushoeve. Hij beheert de financiën, onderhoudt de zakelijke contacten, geeft leiding aan de medewerkers en bepaalt de koers van de organisatie.

Een belangrijk deel van de werkzaamheden van Jan Visscher ligt verder op het gebied van consulten, cursussen en opleidingen. Het invoelende vermogen dat Jan Visscher in ruim 25 jaar heeft ontwikkeld, zijn bezielde docentschap, zijn integriteit, eerlijkheid en echtheid, maken hem tot een gerespecteerd en graag geziene leraar, coach en therapeut.

Achtergrond en opleiding

Geboren: 21-06-1956 te Haarlem
Na een technische achtergrond in de carrosseriebouw startte Jan in 1986 een opleiding tot yogadocent, waarna hij in 1988 een yogacentrum in Beverwijk overnam. In datzelfde jaar rondde hij ook de opleiding voetreflexmassage af. Verder volgde hij nog cursussen Touch for health en Bachbloesemremedies.


In zijn yogapraktijk werkte Jan Visscher naast yoga ook met voetreflexmassage. In de afstemming op de cliënt begon hij steeds meer te werken met energie. Ook in de yogalessen merkte Jan dat het invoelend vermogen sterker werd waardoor het energetische werk steeds verder reikte en cliënten steeds diepgaander konden veranderen.


In 1991 volgde Jan Visscher de opleiding tot Spiritueel therapeut op de Leonardushoeve, waarna hij in 1992 werd gevraagd als docent op de Leonardushoeve. Na een periode dat Jan Visscher in een maatschap met anderen vormgaf aan de hoeve, is hij vanaf 1997 de belangrijkste inspirator en leidinggevende. Hij introduceerde een nieuwe tweejarige opleiding tot spiritueel therapeut en een tweejarige docentenopleiding. In beide opleidingen gaat het om werken met energie: afstemmen, diagnose stellen, aanreiken van datgene wat speelt (confrontatie met de essentie), meekijken naar datgene wat er met het thema mag gebeuren (traumaverwerking, transformatie, het oplossen van blokkades, het loslaten van belemmerende emoties, overtuigingen en patronen of soms het verder doorwerken van het thema), meekijken naar de doorwerking van wat er is gebeurd en naar eventuele gevolgen voor het dagelijks leven. In 2014 is een traject gestart om de methodiek die gehanteerd wordt in de opleiding als merknaam te deponeren: VITT (Visscher Integrale Transformatie Techniek).

Visie en theoretische achtergrond

In de yoga opleiding werd er veel tijd besteed aan filosofie, met name Pantanjali en de veda’s werden bestudeerd. Jan kwam in aanraking met o.a. het Hindoeïsme, waar hij op dat moment nog niet zoveel mee kon. De Leonardushoeve bleek later ook veel elementen te hebben uit het Hindoeïsme en in de opleiding tot Spiritueel therapeut wordt gewerkt met het chakra- en auramodel, het energetisch lichaam van de mens. In de loop van de jaren heeft Jan Visscher een geheel eigen visie ontwikkeld op datgene wat spirituele therapie in wezen is. Spirituele therapie gaat uit van de heelheid van de mens. De mens is een bezield wezen en de ziel gaat naar aarde om daar ervaringen op te doen. Als de verbinding met het zielewezen is verbroken / verstoord, dan uit zich dat in een variëteit van klachten op fysiek, emotioneel en mentaal niveau. Men ervaart niet meer de zin / betekenis van datgene wat zich in zijn leven aandient. Het energetisch werk in chakra- en aura helpt om vastgezette emoties en blokkades bewust te worden en op te laten lossen. Door daarnaast vanuit een groter (ziele) perspectief naar klachten en problemen te kunnen kijken, kunnen veel thema’s die uitgewerkt worden op hun plek vallen en wordt het mogelijk om daadwerkelijk de lessen te leren die erin verscholen zitten. Het werken met overtuigingen is geïnspireerd door de theorie van Bruce Lipton (e.a.).

Spirituele therapie is een vorm van bewustzijnsgroei. Het werken met overtuigingen richt zich ook op datgene wat er aan boodschappen in het onderbewuste vastgezet is. Overtuigingen waardoor mensen steeds weer terugvallen in oude patronen. Met een simpele methode zijn dergelijke belemmerende overtuigingen om te zetten in behulpzame. Inzichten in de werking van de hersenen bij het ontstaan van stress (Bruce Lipton) zijn eveneens geïntegreerd in de spirituele therapie, waardoor mensen met bijvoorbeeld chronische vermoeidheidsklachten, burn-out, angst- en stressstoornissen van hun klachten bevrijd kunnen worden. Het sleutelwoord van het werken met de veelheid van klachten (fysiek, emotioneel, mentaal) is transformatie, vandaar dat gekozen is voor de naam Visscher Integrale Transformatie Techniek (VITT).

bottom of page